Rekolekcje

Rekolekcje

    Oragnizowane są przez Duszpasterstwo Młodzieży, przez wiele lat pod kierownictwem ks. Antoniego Sołtysika, który odwiedzał zawsze każdy turnus. Naszym Pomysłodawcą i Założycielem jest Kardynał Karol Wojtyła. On nieustannie kochając każdego młodego człowieka wzywał by dla młodych organizować rekolekcje o bardzo różnym profilu. Stąd wzięły się pomysły by czas wakacji czy ferii urozmaicać takimi różnymi formami wypoczynku połączonego z przeżywaniem podstawowych tajemnic wiary. Człowiek ochrzczony i wezwany do apostolstwa będzie stale poszukiwał dróg dojścia do Boga, a odnalazłszy Go w Kościele nie pozostanie obojętny na los drugiego człowieka, który dopiero poszukuje Pana albo jest oddalony od Niego przeżywając kryzys wiary tak częsty w życiu młodych. Wielokrotnie przyjeżdżał on do ośrodków rekolekcyjnych i spotykał się z młodzieżą, co było wielką radością Biskupa Krakowskiego. Tę tradycję kontynuował jego następca Ks. Kard. Franciszek Macharski, a obecnie ks. kard. Stanisław Dziwisz.  Częstym gościem na rekolekcyjnych turnusach jest także Ks. Bp Jan Szkodoń, bardzo blisko związany z Grupami Apostolskimi. Ks. Bp Jan przez długi czas prowadził rekolekcje Laikatu i dni skupienia dla moderatorek.


REKOLEKCJE FORMACJI APOSTOLSKIEJ

    Przygotowanie młodzieży do pracy apostolskiej odbywa się we wspólnotach Grup Apostolskich przy parafiach, a przede wszystkim podczas Tygodniowych Rekolekcji Formacji Apostolskiej. Umożliwiają one wewnętrzne, osobowe spotkanie młodego człowieka z Chrystusem, wyzwalając w konsekwencji zapał apostolski. Grupy Apostolskie są pomyślane jako integralna część duszpasterstwa parafialnego i są wielką pomocą w przygotowaniu młodzieży do działalności apostolskiej z głębokich motywów miłości Boga i bliźniego, a także naszej Ojczyzny, której kultura jest nieodłącznie związana z Ewangelią, Krzyżem Chrystusa i czcią Matki Bożej - Królowej Polski.

    Jak wynika z doświadczenia bardzo owocne jest uzupełnienie katechezy szkolnej przez uczestniczenie młodzieży w wyjazdowych dniach skupienia czy też rekolekcjach. Ważnym etapem w życiu młodego człowieka jest przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania, także w formie dnia skupienia przed jego przyjęciem. Można je przeprowadzać w domach rekolekcyjnych w wolne od nauki dni np. rozpoczynając wieczorem i kończąc w niedzielę.